De AF-Erkenningsregeling hanteert consumentenvoorwaarden en garanties die zijn overeengekomen met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.
 
 
Als ondernemersvereniging vertegenwoordigt FOSAG 80% van de branche, gerekend naar het totale omzetvolume van de lidbedrijven en is landelijk actief via sectorverenigingen, regionale- en plaatselijke afdelingen.  
Een grotere zekerheid op kwaliteit kunt u niet krijgen. Het onderhoudsbedrijf is 10 jaar uw partner op vooraf vastgestelde gronden en wordt daarbij bijgestaan en gewaarborgd door Uniplan.
 
 
Savantis schakelt beroepsopleidingen aan vakmanschap. Het neemt in de Afbouw- en Onderhoudsbedrijfstak een unieke plaats in.  
Nimeto Utrecht is een zelfstandig vakcollege op MBO-niveau voor beroepen in de branches schilder & interieur en reclame & presentatie.  
Het verschijnsel dat een beroepsgroep zich organiseert en gezamenlijk optrekt is al eeuwenoud. Vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties besturen samen de branche en vormen het bestuur van het HAO.  
DS Styling combineert een compleet pakket van wonen aan waarbij wij ook een rol van betekenis zijn.